BEURS GROENE SECTOR

Heel druk bezochte beurs.

Wij mogen terug kijken op een mooie beurs. Niet alleen omdat de beurs erg goed bezocht is, maar ook dat er veel aandacht uitging naar betere voorzieningen tegen natte omstandigheden. De vele gesprekken en ook de orders die we op de beurs mochten noteren stemt ons tot tevredenheid.